Bralna značka

V osnovni šoli ima bralna značka velik pomen, saj le tako učenci pridejo v stik s knjigami, ki sicer niso v obveznem učnem programu. Učenci si privzgajajo pravilen odnos do knjige in se navajajo na branje literature, za kar na srednji šoli in pozneje večini zmanjka časa. Na razredni stopnji opravljajo učenci bralno značko pri razrednikih, na predmetni stopnji pa  pri učiteljici Sari Gačnik.

ZAČETEK BRANJA: 17. september – dan zlatih knjig

ZAKLJUČEK: 2. april– mednarodni dan knjig za otroke