COVID 19

NAVODILA v času ukrepov za preprečevanje bolezni COVID-19

Veljajo navodila kot za celotno šolo:

 • pridejo le ZDRAVI (učenci, strokovni delavci in drugi zaposleni),
 • umivanje rok, razkuževanje,
 • uporaba mask (knjižničarka, zaposleni in učenci od 6. leta dalje),
 • upoštevanje varnostne razdalje.

Odprtost knjižnice:

Knjižnica bo za uporabnike odprta le določen čas dneva, in sicer:

  PONTORSREČETPET
0.7.00–7.40izposoja  izposojaIzposoja 4. r.
1.7.45–8.30     
2.8.35–9.20     
 MALICA     
3.9.40–10.25     
4.10.30–11.15     
5.11.20–12.05 izposojaizposoja Izposoja 1. r.
 KOSILOizposoja    
6.12.25–13.10izposoja   Izposoja 2. r.
7.13.15–14.00 izposoja 5. r.izposoja 3. r.  

Vstopanje v knjižnico in gibanje po njej:

 • V knjižnico vstopajo le zdravi.
 • Uporabniki vstopajo posamezno, največ 5.
 • Pred vstopom si umijejo roke. Ob vstopu si razkužijo roke.
 • Poskrbijo za varnostno razdaljo (1,5–2 m).
 • Ni prostega dostopa do polic z gradivom → je skladiščni sistem (gradivo naročijo).
 • Uporabniki ne uporabljajo izkaznic – člana knjižničarka poišče po priimku in imenu.

Vračanje gradiva:

 • Ko učenec vrne gradivo, ga knjižničarka razdolži in ga postavi v karanteno za 3 dni (poseben prostor v knjižnici).

Izposoja gradiva:

 • Ni dostopa do gradiva oz. polic – izdaja oz. izposoja se le predhodno naročeno gradivo:
 • preko mCOBISSA,
 • osebno (uporabnik počaka, da knjižničarka gradivo poišče in prinese s polic).
 • Gradivo si lahko izposodijo učitelji v učilnico in uredijo razredne knjižnice. To gradivo lahko  do vračila v knjižnico uporabljajo le učenci istega oddelka in z njim ravnajo po priporočilih in ukrepih za preprečevanje širjenja virusa Covid-19.

Izvedba ur KIZ:

 • Izvajale se bodo ure KIZ, kjer bodo vsebine, povezane z branjem, spodbujanjem branja, informacijsko pismenostjo, strategije za učenje, iskanje informacij, izvajanje bralnih projektov …
 • Ure se bodo izvajale:
  • v učilnici posameznega oddelka,
  • v računalniški učilnici (v skupinah do 16 otrok istega oddelka),
  • v knjižnici (v skupinah do 16 otrok istega oddelka),
  • izven šole (na prostem, splošna knjižnica …, kjer se ravna po ukrepih, določenih za tisti prostor),
  • preko IKT orodij (spletna učilnica, videokonferenca, spletna stran šole …).

Pripravila: Irena Klukej